TRÄNINGSLÄGENHETER

Vi erbjuder tre platser i träningslägenheter (i samma byggnad med egen ingång). Här får den unge träna inför framtida eget boende.