STÖDBOENDE

Stödboende/socialpsykiatriskt boende för personer i åldern 21 år och uppåt (medplacerade barn)

  • Stödjande insatser (stödsamtal, stöd i ADL, social samvaro, motiverande stöd, stöd i sociala kontakter, stöd vid aktiviteter etc.)
  • Egen/enskild bostad (ensamstående, sambo, familj)
  • Individuellt anpassat stöd utifrån socialtjänstens uppdrag

Kontakta oss för mer information.