SPRÅK

Vi har personal som pratar Arabiska, Dari, och Spanska. Vidare pratar samtliga av vår personal engelska.
Vid behov anlitar vi alltid tolk.