SKOLGÅNG/SYSSELSÄTTNING

Vi arbetar med att motivera den unge till en fungerande skolgång. Vi har goda kontakter med skolorna i kommunen och arbetar tillsammans för att skolgången ska upplevas som lyckad för den unge. I de fall där skola inte är ett alternativ har vi en arbetskonsulent knuten till oss som jobbar med att hitta lämpliga praktikplatser och extrajobb.