Neuropsykiatrisk Utredning

Vi erbjuder neuropsykologisk utredning med neuropsykiatriska diagnoser. För utredning ansvarar vår Legitimerade psykolog som även är Legitimerad KBT-terapeut samt vår Legitimerade specialistläkare i psykiatri (överläkare).

Utredningen följer Socialstyrelsens riktlinjer för NP-utredning. Utredningstiden är cirka 2-3 månader. Om en mer skyndsam utredning önskas och den unge vill samarbeta kan vi göra en utredning på 1 månad.

Med rätt diagnos kan den unge få en förklaring och insikt i varför han tänker, beter sig eller fungerar på att visst sätt. Ofta är det still stor hjälp för den unge att få diagnoser (förutsatt att det föreligger diagnoser).

Rätt diagnoser leder inte bara till en ökad grad av självinsikt. Det leder även ofta till en lättnad hos nätverket och en möjlighet för dem att få rätt verktyg för att själva på sikt kunna ha en fungerande relation med sitt barn samt stötta och vägleda på ett positivt sätt. Vidare ökar möjligheten att snabbt sätta in rätt insatser kring den unge. Rätt diagnoser ger dessutom en mycket god grund för fortsatt behandling om så önskas. Även längden på behandling förkortas generellt om en gedigen utredning ligger till grund för behandlingen och ev. diagnoser är satta.