NÄTVERK

Under placeringstiden hos oss ingår möjligheten att, i samråd med socialtjänsten, inkludera den unges nätverk i behandlingen. Utöver den kartläggning av den unges familj och nätverk som genomförs under utredningsplacering bidrar vi till att bibehålla, förbättra och utveckla den enskildes nätverk under tiden hos oss. AV den anledningen erbjuder vi en anhöriglägenhet som ligger i anslutning till vårt boende. Efter förfrågan av vår uppdragsgivare, socialtjänsten, kan vi även hålla i nätverksmöten.