KOMPETENSUTVECKLING

De anställdas personliga kompetensutveckling är en viktig faktor för att uppnå önskad kvalité. Tillsammans med varje enskild anställd upprättas en specifik kompetensutvecklingsplan för fortbildning. Därtill finns en generell kompetensutvecklingsplan för hela verksamheten med gemensamma utbildningsdagar. I den generella planen ingår fortlöpande utbildning i nytillkomna lagar, förordningar och allmänna råd aktuella för verksamhetens område.

GENERELL KOMPETENSUTVECKLINGSPLAN FÖR HÖSTEN 2020

(kan komma att revideras)

  • BBIC – fokus: levande genomförandeplan med individen i fokus
  • Systematiskt kvalitetsarbete – fokus: avvikelserapportering (inkl. Lex Sarah)
  • Brandskydd – grundutbildning

GENERELL KOMPETENSUTVECKLINGSPLAN FÖR VÅREN 2021

(kan komma att revideras)

  • Social dokumentation – periodiska sammanfattningar och måluppfyllelse
  • Systematiskt kvalitetsarbete – fokus: ledningssystem