KOMPETENS

Vår föreståndare är Socionom med 15 års erfarenhet inom socialt arbete. Hon tar tidigare arbetat många år inom behandling (barn och unga: multifunk), som fältkurator och familjebehandlare samt med myndighetsutövning inom socialtjänsten. Inom socialtjänsten arbetade hon i 6 år på enheten för barn och unga, vara 3 år som Förste socialsekreterare. Vår föreståndare är vidare utbildare i BBIC samt i VINR (våld i nära relationer).

Vår biträdande föreståndare är KBT-terapeut med 12 års erfarenhet av behandlingsarbete med ungdomar. Han har jobbat på HVB-hem samt på SIS (Statens institutionsstyrelse). På SIS hade han rollen som behandlingsansvarig för en avdelning med KBT-inriktning.

Våra behandlingspedagoger består av en rad kompetenta personer med utbildningar som Socialpedagoger, Beteendevetare och dipl. Behandlingsassistenter. Samtliga medarbetare har minst 2 års eftergymnasial utbildning samt påbyggnadsutbildningar som bl.a. KBT, ART, MI, HAP och A-CRA. Tillsammans har vår personalgrupp närmare 80 års erfarenhet av behandlingsarbete med ungdomar.