HANDLEDNING

Såväl vår behandlingspersonal som ledningsgrupp erhåller regelbunden extern handledning av Legitimerad psykolog och psykoterapeut (KBT-terapeut). Handledaren arbetar nära verksamheten och är den som ansvarar för eventuella utredningar (NPL).