EKONOMI

På Bokenäs gård får ungdomarna veckopeng och klädpeng. När de flyttar in får de ett startkit med hygienartiklar underkläder, sockor, m.m. Utöver kostnader för gemensamma aktiviteter bekostar vi avgifter för aktiviteter som tex. gymkort (STC eller Nordic wellness), avgift till fotbollsklubb etc. Ungdomarna har tillgång till telefon och dator och boendet tillhandahåller WiFi. Vi bekostar även busskort.