Rutiner vid Corona – Covid 19

Vi följer noggrant folkhälsomyndighetens regler och riktlinjer samt eventuella råd från vården.

Hygien

Vi har utökat intensiteten av städning i verksamheten och börjat använda det svensktillverkade desinfektionsmedlet Lifeclean. Lifeclean är ett miljövänligt definfektionsmedel som används bl. a. av svensk polis, sjukvård, restauranger etc. För med information läs på www.lifeclean.se

Personal har tillgång till skyddsutrustning (munskydd, engångshandskar, engångsförkläden etc.) och vi uppmanar, i den mån det går utan att de boende påverkas negativt, till att hålla avstånd.

Tester

Vi erbjuder alla som bor hos oss samt alla våra medarbetare test för Covid 19 vid uppvisade symptom. Vi erbjuder även fria antikroppstester.

Isolering

Bokenäs gård har en yta av 1500 kvm och flera separata lägenheter inom fastigheten som kan tillhandahållas om någon av de boende skulle uppvisa symptom. I varje lägenhet (60 kvm) finns eget kök samt hygienutrymmen.

Besök och samverkan

Vi försöker i möjligaste mån att hålla möten via teams (telia) eller skype. Om det ej är möjligt har vi flera separata enheter, bl.a. ett separat konferensrum samt flera lägenheter att tillgå vid behov. Dessa enheter har separat entre från avdelningen.