BEHANDLING

På Bokenäs gård får varje ungdom stöd, omsorg och behandling av högsta kvalitet, alltid med den enskilda individen i fokus och med stöd av evidensbaserade metoder. Verksamheten präglas av ett respektfullt bemötande, relationsbyggande, tydlig struktur, beaktande av integritet och delaktighet samt en trivsam och trygg boendemiljö. Vi har ett lösningsfokuserat och salutogent förhållningssätt där vi ständigt arbetar för att identifiera och stärka den enskildes resurser och beteenden. I den dagliga verksamheten och i strukturerade samtal arbetar vi motivationshöjande med hjälp av MI (motiverande intervjuer/samtal)

Vår grundläggande arbetsmetod är KBT (kognitiv beteendeterapi) där vi arbetar aktivt med beteendeförändring. Vi använder ART (Aggression Replacement Training) där vi arbetar med ilskekontroll, social färdighetsträning och moralutveckling. För ungdomar med begynnande missbruk arbetar vi med A-CRA (Adolescent Community Reinforcement Approach) och HAP (haschavvänjningsprogrammet). Som hjälp att minska spänningar och ångest erbjuds även professionell massageterapi. Vi arbetar enligt BBIC. Vår föreståndare är utbildare i BBIC och socionom med lång erfarenhet som handläggare och chef inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg.